Home / Info Pagina's / Huurdersaanprakelijkheid BelgiŽ & Frankrijk
In BelgiŽ en Frankrijk wordt op grond van de geldende wetten schade door aansprakelijkheid van huurders verhaald op de betreffende huurder.

In BelgiŽ gaat om het zogenaamde 'Risque Locatif' (huurgevaar), d.w.z. de geldelijke gevolgen van het aansprakelijkheidsrisico, dat de verzekerde als huurder of bewoner van een deel van het in de polis vermelde pand kan lopen voor materiŽle schade door brand, ontploffing en water, waarvoor de verzekerde aansprakelijk is als huurder overeenkomstig de artikelen 1732 t/m 1735 van de Code Civil.

In Frankrijk gaat het om het zogenaamde Recours des Tiers" (verhaal van derden), dat wil zeggen de geldelijke gevolgen van het aansprakelijkheidsrisico, dat de verzekerde kan lopen overeenkomstig de artikelen 1382, 1383 en 1384 van de Code Civil, voor alle materiŽle brandschade, veroorzaakt door een brand ontstaan in de krachtens deze polis verzekerdeinteresten, dan wel in door verzekerde gehuurde of gebruikte panden of gedeelten daarvan als omschreven in de polis.

Deze risico's kunnen worden afgedekt door een verzekering voor huurgevaar.

Huurt u een woning in BelgiŽ of Frankrijk en wilt u dit risico vanuit Nederland verzekeren? Neem dan contact met ons op, wij hebben mogelijkheden dit voor u te verzekeren.

   naar boven ^
 
Contact | Sitemap | Disclaimer